Politicile de protecție și de confidențialitate White Horeca în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil în Uniunea Europeana.

White Horeca poate deține informații despre dvs, pe care ni le-ati oferit și prelucrează datele dvs. personale în concordanta cu Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil în Uniunea Europeana începând cu data de 25.05.2018.

Ținând cont de prevederile acestui Regulament Operatorul prelucrează datele dvs. personale, de aceea White Horeca stabilește scopul și necesitatea colectării și procesării datelor dvs. personale, procesarea datelor personale inseamnand orice operațiune manuala sau automata (când vizitați site-ul nostru spre exemplu) de preluare/colectare, înregistrare, păstrare în baza de date, adaptare, modificare, consultare, utilizare, distribuire , rectificare sau ștergere.

 

1. Scopul și temeiul legal de colectare și prelucrare a datelor

White Horeca procesează datele clienților sai persoane fizice sau persoane juridice prin reprezentanții sai și ai partenerilor (furnizori, producători) pentru desfășurarea următoarelor activități:

  • Publicitate: publicitate individualizată sau personalizată pentru oferte, produse și servicii.
  • Sondaje privind satisfacția clienților
  • Înregistrarea informațiilor despre dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legătura cu programele de recompensare a clienților și alte programe similare.
  • Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute.

Vă rugăm să rețineți că White Horeca colectează și procesează doar acele informații/date personale care sunt absolut necesare a fi colectate și procesate în scopul desfășurării activității în condiții cat mai bune în scopul de a veni în întâmpinarea cerințelor clienților și a oferi servicii cât mai calitative .

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

Conform Regulamentului GDPR, privind prelucrarea de date de personal speciale, Operatorul nu colectează și nu prelucrează datele care se refera la: originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea , viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

2. Categoriile de date personale pe care le colectam

Datele dvs. de identificare (nume, prenume, număr telefon, adresa de email)

În general, datele personale pe care le deținem sunt sau au fost oferite de către clienți atunci când au vizitat site-ul nostru și și-au lăsat datele personale pentru a fi contactați, sau când au cerut oferte prin telefon sau email.

 

3. Distribuirea datelor personale

White Horeca distribuie datele dvs. personale numai acelor categorii de angajați (împuterniciți) și colaboratori a căror activitate impune accesul la datele dvs.

 

5. Păstrarea datelor

White Horeca păstrează datele dumneavoastră atâta timp cat ne indica clientul prin declarația de consimțământ sau atâta timp cat acesta rămâne în contact cu noi.

 

6. Drepturile dvs. privind procesarea datelor personale

Dreptul de a ști ce date personale va sunt procesate.

Dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul de a va rectifica datele.

Dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor cu caracter personal).

Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment.

Dreptul la restricționarea prelucrării.

Dreptul de a va opune prelucrării.

Dreptul de a nu fi evaluat pe baza unei prelucrări automate.

 

Dreptul de a ști ce date personale va sunt procesate/Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține White Horeca.

Dreptul de a rectifica datele

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs, dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, va puteți adresa White Horeca folosind pagina de contact.

Dreptul de a fi uitat – de a fi șters din baza de date

White Horeca urmărește să prelucreze și să păstreze datele doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele tale cu caracter personal pe care le deținem.

Puteți solicita ștergerea datelor personale în scris prin scrisoare sau email Operatorului la gdpr@whitehoreca.ro sau prin posta la adresa: Bucuresti, Sat Tunari, Str. Tudor Arghezi 24 A dep. Relații Clienți – GDPR.

Acesta se va asigura ca în o luna de zile solicitarea clientului va fi îndeplinită și clientul a fost șters din toate aplicațiile. Termenul poate fi extins la 2 luni cu informarea în prealabil a clientului.

Nu se vor șterge datele personale ale clienților care au datorii către firma sau către un partener direct.

Nu se vor șterge acele date care trebuiesc păstrate ca urmare a dispozițiilor legale (facturi, contracte etc).

Dreptul de retragere a consimțământului

Aveți dreptul în orice moment sa cereți retragerea consimțământului de comunicare.

Retragerea consimțământului se va face folosing pagina de contact.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care le-ati furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a cere transmiterea acestor date altui operator, dacă ele au fost prelucrate pe baza de consimțământ și prelucrarea se face prin mijloace automate

Dreptul de restricționare la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a cere restricționarea prelucrării de către Operator a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile prevazute la art 18 din Regulament.

Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a va opune prelucrării de către a datelor tale cu caracter personal în cazurile și în condițiile prevazute la art. 21 din Regulament.

Dreptul de a face o reclamație

Este dreptul dumneavoastră de a face o reclamație în cazul în care considerați ca aveți dubii în ceea ce privește modul cum sunt procesate și securizate datele dumneavoastră personale.

Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Crearea de profiluri

White Horeca nu folosește de obicei datele colectate și procesate pentru întocmirea de profiluri. În unele situații va fi necesar să întocmim profiluri și segmentari în scopuri de marketing.

Dreptul de a nu fi evaluat pe baza unei evaluări automate

White Horeca respecta dreptul tuturor persoanelor care ne-au încredințat datele lor personale de a nu fi evaluate în baza unei prelucrări automate.